MPSC राज्य सेवा परीक्षा 2024 अंतर्गत 431 पदांची भरती


परीक्षेचे नाव
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024

शैक्षणिक पात्रता
शैक्षणिक पात्रता जाणून घेण्यासाठी मूळ जाहिरात बघावी.

नोकरी ठिकाण महाराष्ट्र

अर्ज शुल्क
अमागास - रु. 544/-
मागासवर्गीय - रु. 344/-
अमागास - रु. 544/-
मागासवर्गीय - रु. 344/-

वयोमर्यादा 18 वर्षे पूर्ण
खुल्या प्रवर्गासाठी - 38 वर्षे
मागासवर्गीय/ अनाथ - 43 वर्षे
खुल्या प्रवर्गासाठी - 38 वर्षे
मागासवर्गीय/ अनाथ - 43 वर्षे

अर्ज पद्धती ऑनलाईन

अर्जची शेवटची तारीख
२४ मे २०२४

अधिकृत वेबसाईट mpsc.gov.in

ऑनलाईन अर्ज करा https://mpsconline.gov.in/candidate

पदानुसार पदसंख्या
1. उप जिल्हाधिकारी, गट-अ (एकूण 07 पदे)
2. सहाय्यक राज्य कर आयुक्त, गट-अ (एकूण 116 पदे)
3. गट विकास अधिकारी (उच्च श्रेणी),गट-अ (एकूण 52 पदे)
4. सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ (एकूण 43 पदे)
5. सहायक आयुक्त/ प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक अदिवासी विकास प्रकल्प)(श्रेणी दोन), गट-अ (एकूण 03 पदे)
6. उद्योग उप संचालक (तांत्रिक), गट-अ (एकूण 07 पदे)
7. सहायक कामगार आयुक्त, गट - अ (एकूण 02 पदे),
8. सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, गट - अ (एकूण 01 पद),
9. मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी, गट-ब (एकूण 19 पदे),
10. सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब (एकूण 25 पदे),
11. सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब (एकूण 1 पदे),
12. उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब (एकूण 5 पदे),
13. कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता-मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब (एकूण 07 पदे),
14. सरकारी कामगार अधिकारी, गट - ब (एकूण 04 पदे),
15. सहायक प्रकल्प अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी/ संशोधन अधिकारी / गृहप्रमुख /प्रबंधक, गट-ब (एकूण 04 पदे),
16. उद्योग अधिकारी (तांत्रिक), गट-ब (एकूण 7 पदे),
17. सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण), आदिवासी विकास आयुक्तालय, गट-ब (एकूण 52 पदे)
18. निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब (एकूण 76 पदे)

Post a Comment

0 Comments