भूममध्ये एसटीची मोटारसायकलला धडक, तरुण ठार

भूम |

भूम जवळ सुकटा गावातील रामगंगा तलावाजवळ झालेल्या अपघातामध्ये एसटी बस व मोटरसायकल यामध्ये अपघात झाला. यामध्ये मोटरसायकलवरील एक जण ठार झाला आहे. फिर्यादी नामे- आकाश हनुमंत गुंजाळ, वय 25 वर्षे, सोबत चुलत भाउ नामे- सुनिल बिभीषण गुंजाळ, वय 35 वर्षे, रा.वांगी बु, ता. भुम जि. उस्मानाबाद हे दोघे दि.05.09.2023 रोजी 17.00 वा. सु. ईट ते भुम रोडवर सुकटा गावातील रामगंगा तलावाचे पुलाचे जवळ सुकटा येथुन मोटरसायकल क्र एमएच 13 सीएल 4417 वरुन गावाकडे जात होते.

 दरम्यान एस. टी. बस क्र एमएच 20 बीएल 1869 चा अज्ञात चालकाने त्याचे ताब्यातील एस टी बस ही हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून आकाश गुंजाळ यांचे मोटरसायकलला चुकीच्या दिशेने येवून समोरुन धडक दिली. या आपघातात फिर्यादीचा चुलत भाउ सुनिल गुजांळ  हे गंभीर जखमी  होवून जागीच मयत झाले. नमुद एस. टी. बस चालक हा अपघाताची खबर न देता व जखमीस उपचारास न नेता अपघात स्थळावरुन पसार झाला. अशा मजकुराच्या फिर्यादी आकाश गुंजाळ यांनी दि.06.09.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 337, 338, 304 अ सह मो.वा. का. कलम 134 (अ) (ब) अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

Post a Comment

0 Comments