शिवसेना जिल्हाप्रमुख गणेश वानकर यांच्यावर ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल

व Dझ
झस्ड कC क

सो देणकXकंद दसिडC वXवसेकंब Zक्सझक्ससCलापूर |

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना गटाचे सोलापूर जिल्हा प्रमुख गणेश वानकर यांच्याविरुद्ध तालुका पोलीस ठाण्यात ॲट्रॉसिटी चा गुन्हा दाखल झाला आहे त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. दरम्यान या प्रकरणात गणेश वानकर यांनी माध्यमांसमोर स्वतःचा व्हिडिओ पाठवला आहे. अवैध धंद्यां। क्सक ससाXना विरोध केल्यानेच हा गुन्हा दाखल झाला असून मी अशा धमक्यांना घाबरत नाही असे स्पष्टीकरण त्यांनी6,68569770,,बZ X दिक्स6क्सK626 cs l'₹ ÷ले आहे. उषा मलिक हब्बु राहणार खेड तालुका उत्तर सोलापूर असे गुन्हा दाखल केलेल्या महिलेचे  नाव आहे7,6,,. d7 i
 क्सडझxy7,9
खेड टोल नाका जवळ असलेल्या मोकळ्या जागेच्या वादावरून या महिलेने जिल्हाप्रमुख गणे8क्सश न व3वानकर यांनी चार-पाच लोकांना घेऊन येऊन जीव मारण्याचीद क सज6, दम,स झुक्सक्सMझoX x धर क्स,क्स8क्सिऊ, क्स क्सZल,7,77''९मकी देत:* जातीवाच6क शिवीगाळ केल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात हा ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जिल्हाप्रमुख वानकर यांनी  मीडियाला आपला व्हिडिओ cz sc xsc da gmg करत आपली बाजू मांडली आहे. लोकहिताची कामे कचे  रताना मी असल्या धमक्यांना घाबरत नाही. अवैध दारू व्यवसायाला विरोध केल्यामुळे ॲट्रॉसि,s जड क्समक्सनहनतज्झटीचा गुन्हा दाखल झाल्याचे स्पष्टी^ ३$;#:;  $%4)-:;# ३करण त्यांनी दिले.

Post a Comment

0 Comments