सोलापूर! नगराध्यक्ष आरक्षण सोडत...


राज्यातील १३९ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांच्या आरक्षण निश्चितीसाठी 'नगरविकास'चे मुबंई- प्रधान सचिव महेश पाठक यांच्या हस्ते सोडत काढण्यात आली. यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी १७,अनुसूचित जमातीसाठी १३ तर खुल्या प्रवर्गासाठी १०९ नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले.

सोलापूर जिल्ह्यातील नगरपंचायत नगराध्यक्ष आरक्षण पुढील अडीच वर्षां करिता पुढील प्रमाणे ...

वैराग- अनु.जाती महिला 

श्रीपूर - महाळुंग - अनुसूचित.जाती

माढा  - सर्वसाधारण

माळशिरस- सर्वसाधारण 

अनगर - सर्वसाधारण महिला

Post a Comment

0 Comments